ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 1-55 พากย์ไทย [จบ] [Korea Sound Thai ซีรีส์เกาหลี พากย์ไทย]

      ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน (Seo Dong Yo) เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ของ สถานีโทรทัศน์ SBS จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นละครที่บอกเล่าชีวประวัติของพระเจ้ามู กษัตริย์พระองค์ที่ 30 แห่งแพ็กเจ โดยได้กล่าวถึงเรื่องราวการต่อสู้ การเผชิญอุปสรรค เพื่อก้าวเข้าสู่บัลลังก์จนเป็นผลสำเร็จ และเรื่องราวความรักของพระองค์กับองค์หญิงซันวา ธิดาแห่งกษัตริย์ชิลลา จนเป็นต้นกำเนิดของบทเพลง “ซอดองโย”

ตอนของ "ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 1-55 พากย์ไทย [จบ]"

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 01 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 02 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 03 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 04 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 05 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 06 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 07 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 08 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 09 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 10 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 11 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 12 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 13 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 14 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 15 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 16 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 17 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 18 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 19 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 20 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 21 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 22 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 23 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 24 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 25 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 26 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 27 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 28 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 29 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 30 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 31 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 32 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 33 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 34 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 35 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 36 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 37 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 38 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 39 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 40 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 41 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 42 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 43 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 44 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 45 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 46 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 47 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 48 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 49 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 50 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 51 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 52 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 53 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 54 พากย์ไทย

ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน Seo Dong Yo ตอนที่ 55 พากย์ไทย [จบ]

กำลังโหลด...