คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang’An (2020) ตอนที่ 1-56 ซับไทย [จบ] 1080p [Chinese Subtitle Thai ซีรีส์จีน ซับไทย]

      คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An ฮ่อหลานหมิงอวี้ สาวน้อยฉลาดปราดเปรื่อง หลานสาวท่านผู้นำยงหลิน เมื่อตอนเยาวว์วัยได้บังเอิญพบกับ”เซียวเฉิงซวี่” องค์ชายเก้าแห่งเซิ่งโจว ทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกัน และค่อย ๆ เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกัน ต่อมามีคนแพร่ข่าวลือออกไปว่า เซียวเฉิงซวี่ได้ตายในสนามรบแล้ว เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้หมิงอวี้ถูกบีบให้แต่งงานกับพี่ชายของเฉิงซวี่ องค์ชายสามเซียวเฉิงรุ่ยและได้เข้าวัง เรื่องราวของหมิงอวี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ความรักที่นางมีแต่องค์ชายเก้าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคใดบ้าง

ตอนของ "คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang’An (2020) ตอนที่ 1-56 ซับไทย [จบ] 1080p"

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 01 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 02 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 03 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 04 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 05 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 06 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 07 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 08 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 09 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 10 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 11 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 12 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 13 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 14 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 15 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 16 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 17 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 18 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 19 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 20 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 21 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 22 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 23 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 24 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 25 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 26 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 27 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 28 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 29 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 30 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 31 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 32 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 33 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 34 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 35 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 36 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 37 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 38 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 39 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 40 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 41 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 42 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 43 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 44 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 45 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 46 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 47 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 48 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 49 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 50 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 51 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 52 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 53 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 54 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 55 ซับไทย 1080p

คำสัตย์เมืองฉางอัน The Promise of Chang An (2020) ตอนที่ 56 ซับไทย 1080p [จบ]

กำลังโหลด...